NOODVERLICHTING

  1. /
  2. Bedrijf en veiligheid
  3. /
  4. Noodverlichting

NOODVERLICHTING

Noodverlichting is, de naam zegt het al, verlichting die in geval van nood altijd blijft branden. Dat is belangrijk wanneer zich een acute noodsituatie voordoet. Wanneer de netspanning in een (deel van een) gebouw uitvalt blijft de noodverlichting wel branden. Het heeft als doel om iedereen veilig het gebouw te laten verlaten. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat dit alleen nodig is wanneer er brand uitbreekt.  

De arbowet en het bouwbesluit vormen de basis voor het ontwerp en onderhoud van noodverlichting in een gebouw. Een gebouweigenaar is verantwoordelijk voor het correct plaatsen van deze verlichting. Noodverlichting is een noodzakelijke voorziening in elk gebouw, omdat deze een veilig gebruik van de vluchtwegen en nooduitgangen mogelijk maakt.

Meestal gaat het bij noodverlichting om het plaatsen van een duidelijke verlichting bij de nooduitgang en het aangeven van vluchtroutes.

Meer weten over noodverlichting? Neem contact met ons op!