Wandinbouw postkasten. Hierbij is enkel de voorzijde van de postkast nog zichtbaar, de rest van valt weg in een nis in de muur. Bij wandinbouw gaat de inworp en het uitnemen van de post altijd via de voorzijde.