Typeplaatjes. De gegevens worden op het typeplaatje gelasergraveerd.